Nikola Ondrušková

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Bc.
Telefón +421417063239
Email nikola.ondruskova@zilina.sk