Miroslav Karak

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom ml. inšp. Ing.
Pozícia referát priestupkov
Email karak@mpza.sk