Milena Dávidová

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom Ing.
Pozícia úsek mzdovej učtárne a systematizácie
Email davidova@mpza.sk