Michal Ratulovský

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421417063423
Email michal.ratulovsky@zilina.sk