Michal Holý

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Titul za menom PhD.
Telefón +421417063510
Email michal.holy@zilina.sk