Michal Berger

Kategória Vedenie mesta
Titul pred menom Ing.
Pozícia prednosta
Telefón +421417063103
Email prednosta@zilina.sk