Martina Tarabová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421 41 70 63 142, +421 905 622 992, +421 905 623 010
Email martina.tarabova@zilina.sk