Martina Suchánková

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom ml. inšp. Bc.
Pozícia referát prevencie
Email suchankova@mpza.sk