Martina Koňárová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Telefón +421417063411
Email martina.konarova@zilina.sk