Martin Sasák

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom kom.
Pozícia vedúci oddelenia vzdelávania a osobitných činnosti
Email sasak@mpza.sk