Mária Talapková

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom ml. inšp. Ing.
Pozícia referát priestupkov
Email talapkova@mpza.sk