Mária Chovanová

Kategória Zodpovední zamestnanci denných centier
Pozícia Denné centrum Trnové, Ovocinárska 277/33, Žilina
Telefón +421905940350
Email dctrnove@gmail.com