Marcela Benická

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom ml. inšp.
Pozícia referát prevencie
Email benicka@mpza.sk