Ľuboš Slebodník

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421417063116
Email lubos.slebodnik@zilina.sk