Ľubica Hajduková

Kategória Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb
Pozícia Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, Žilina
Telefón +421 41 763 46 13
Email jaslevo@gmail.com