Liliana Hausnerová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Bc.
Telefón +421417063216
Email liliana.hausnerova@zilina.sk