Ladislav Zemánek

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom vrch. inšp. Mgr.
Pozícia veliteľ Okrsku Hliny
Email zemanek@mpza.sk