Kristína Šimurdová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421417063500
Email kristina.simurdova@zilina.sk