Katarína Wecková

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421417063112
Email katarina.weckova@zilina.sk