Katarína Valičková

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing. arch.
Telefón +421414344205
Email katarina.valickova@zilina.sk