Katarína Fulková

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Bc.
Titul za menom DiS.art.
Telefón +421417063415
Email katarina.fulkova@zilina.sk