Katarína Chromcová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing. arch.
Telefón +421417063510
Email katarina.chromcova@zilina.sk