Jozef Skukálek

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421417063124
Email jozef.skukalek@zilina.sk