Janka Pačeková

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Telefón +421417063510
Email janka.pacekova@zilina.sk