Jana Tomicová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Titul za menom PhD.
Telefón +421417063117
Email jana.tomicova@zilina.sk