Jana Práznovská

Kategória Zodpovední zamestnanci denných centier
Pozícia Denné centrum ,,Solinky“ pre rodičov s deťmi, Borová 8110/43, Žilina
Telefón +421 905 629 346
Email dc.solinky.deti@gmail.com