Ján Zoleík

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Telefón +421417063202
Email jan.zoleik@zilina.sk