Ivan Škoda

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Pozícia Vedúci oddelenia
Telefón 041/706 32 04
Email ivan.skoda@zilina.sk