Dušan Kelemen

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom vrch. inšp.
Pozícia veliteľ Okrsku Hájik
Email kelemen@mpza.sk