Dominika Škultéty

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Titul za menom PhD.
Telefón +421417063116
Email dominika.skultety@zilina.sk