Darina Hlavačáková

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom JUDr.
Telefón 041/706 36 08
Email darina.hlavacakova@zilina.sk