Bronislava Kajanová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing. arch.
Telefón +421 41 43 44 205
Email bronislava.kajanova@zilina.sk