Beáta Ďuratná

Kategória Zamestnanec MsÚ
Telefón +421417063315
Email beata.duratna@zilina.sk