Augustín Lonc

Kategória Zodpovední zamestnanci denných centier
Titul pred menom Mgr.
Pozícia Denné centrum – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
Telefón +421415655568
Email klubvlcince@gmail.com