Andrea Kordošová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón 041/706 34 19
Email andrea.ondrejkova@zilina.sk