Adela Štaffenová

Kategória Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb
Titul pred menom Mgr.
Pozícia Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
Telefón +421 915 701 524
Email stacionar.vlcince@gmail.com