Žilinské komunikácie, a. s.

Adresa: Vysokoškolákov 2, 010 01 Žilina, Slovensko
Súradnice LAT: 49.2144149
Súradnice LNG: 18.7500041
Telefón: +421415091511
E-mail: zk@zilikom.sk
WEB: http://www.zilikom.sk/

Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08  Žilina

Majetkový podiel: 19,64%

IČO: 31590250

http://www.zilikom.sk/

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk