Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Okružná 82

Adresa: Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina, Slovensko
Súradnice LAT: 49.2193877
Súradnice LNG: 18.7419485
Telefón: +421417634613
E-mail: jaslevo@gmail.com
WEB: http://www.jasleokruzna.zilina.sk/
Agenda: 42885

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82 sú zamerané na špeciálne ortoptické vady detí, s ktorými sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s očnou detskou lekárkou. Očné cvičenia sú zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa v zariadení.

Kapacita zariadenia: 50 detí

Kontakt:

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Veľká Okružná 82

010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Vedúca zariadenia: Ľubica Hajduková

tel. č.: +421 41 763 46 13

e-mail: jaslevo@gmail.com

web: www.jasleokruzna.zilina.sk