ÚSMEV – zariadenie pre seniorov

Adresa: Osiková 3294/26, 010 07 Žilina-Solinky, Slovensko
Súradnice LAT: 49.2014826
Súradnice LNG: 18.7412141
Telefón: +421918438554
E-mail: alena.liskova@zilina.sk
WEB: http://usmev.zilina.sk/
Agenda: 42819

ÚSMEV zariadenie pre seniorov 

Osiková 3294/26, 010 07 Žilina-Solinky

Telefón : 041/568 27 23

Kontakt : PhDr. Alena Lišková, riaditeľka

Tel. č.: +421 918 438 554

e-mail: alena.liskova@zilina.sk

www: www.usmev.zilina.sk

Forma poskytovanej sociálnej služby : celoročný pobyt

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a DSS poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách :