Technické služby mesta Žilina, s.r.o

Adresa: Námestie obetí komunizmu, 010 01 Žilina, Slovensko
Súradnice LAT: 49.2220878
Súradnice LNG: 18.7422338
E-mail: konatel@tsmza.sk
WEB: https://www.tsmza.sk/

Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

Korešpondenčná adresa na doručovanie písomností: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Hálkova 22A, 010 01  Žilina

Majetkový podiel: 100%

https://www.tsmza.sk/

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

IČO: 53 946 600

IČ DPH: SK2121544634

DIČ: 2121544634

zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 77853/L

Konateľ: Ing. Peter Rolko / konatel@tsmza.sk

Dozorná rada: Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Denis Cáder, Mgr. Karol Haas, Mgr. Jan Rzeszoto, Ing. Igor Choma