Mládežnícka organizácia mesta Žilina

Adresa: Kuzmányho 105, Žilina, Slovensko
Súradnice LAT: 49.2243774
Súradnice LNG: 18.736472
Telefón: +421904952452
E-mail: sulovska@cvczilina.sk
WEB: https://www.cvczilina.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/Centrum-vo%C4%BEn%C3%A9ho-%C4%8Dasu-Kuzm%C3%A1nyho-105-%C5%BDilina-111133227037005/

Kto sme?
Sme mládež od 15 rokov do 30 rokov, študenti ZŠ, SŠ, VŠ, mamičky, oteckovia, sme mládež, čo sa chce stretávať a poznávať nových ľudí učiť sa nové veci, rásť skupinovo aj osobnostne. Vytvárame mnoho aktivít v rámci mesta i mimo neho.

Miesto stretávania: CVČ Kuzmányho 105 Žilina, každý pondelok od 13:00 – 18:00 hod.

Kontaktná osoba: koordinátorka mládeže mesta Žiliny : Mgr. Jaroslava Sulovská, tel. +421 904 952 452, Mail: sulovska@cvczilina.sk

Oblasť pôsobenia: voľnočasové záujmové aktivity ako turistika, zber byliniek, plávanie, kultúrne akcie,  vzdelávanie, mládežnícka politika, občiansky aktivizmus a iné.

Kľúčové slová: mládež, vzdelávanie, vzťahy, dobrovoľníctvo, politika

Poslanie: Tvorba prostredia pre skvalitnenie života deti a mladých ľudí. Rôzne typy neformálneho vzdelávania mladých. Podpora dobrovoľníctva. Prezentácia činnosti mladých. Podpora nových nápadov. Budovanie vzťahov medzi mladými, samosprávou a štátnou správou. Mládežnícka politika. Poradenská činnosť.

Pravidelné aktivity:  Klub mládeže mesta Žilina – CVČ Kuzmányho 105 Žilina, spoločenské aktivity, športové aktivity,  aktivity pre mesto, dobrovoľnícke aktivity.


Prieskum a analýza potrieb mladých ľudí v meste Žilina

Formulár: vyplniť online