Mestské divadlo Žilina

Adresa: Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovensko
Súradnice LAT: 49.22388
Súradnice LNG: 18.7408932
Telefón: +421905528027
E-mail: riaditel@divadlozilina.eu
WEB: https://www.divadlozilina.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mestsk%C3%A9-divadlo-%C5%BDilina/198426336362

Mestské divadlo Žilina sídli v budove, ktorá bola postavená ako Reprezentačný dom Žiliny v rokoch 1942-1944 podľa projektov moravsko-nemeckého architekta Ota Reichnera.

Mestské divadlo Žilina je repertoárovým divadlom so stálym umeleckým súborom. V súčasnosti sa jeho dramaturgia orientuje na súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, nové dramatizácienové preklady klasických textov a pôvodnú súčasnú slovenskú drámu. „Cielená programová štruktúra, výrazne zameraná na texty súčasnej svetovej a slovenskej drámy, je v takejto sústredenej miere naozaj neobvyklá a jednoznačne stojí za pozornosť“, uviedol o dramaturgii divadla dramatik a dramaturg Peter Pavlac v bulletine Divadelnej Nitry 2013.

Tradícia profesionálneho divadelníctva v Žiline siaha už do roku 1950, keď tu bolo presídlené považskobystrické Divadlo pracujúcich. Keďže z mesta Žilina sa postupne stávalo mesto väčšieho administratívneho, hospodárskeho aj priemyselného významu a malo širšie spoločenské zázemie aj divácku obec, dokonca aj na prevádzku profesionálneho divadla vhodnejšiu budovu ako mesto Považská Bystrica, považskobystrické Divadlo pracujúcich v sezóne 1950/1951 presídlili do Žiliny a charakteristicky premenovali na Krajové divadlo pracujúcich.