Mestská knižnica Žilina

Adresa: Sv. Cyrila a Metoda, Vlčince, 010 08 Žilina, Slovensko
Súradnice LAT: 49.2137134
Súradnice LNG: 18.7619851
Telefón: +421 41 381 60 60
E-mail: vlcince@mkzilina.sk
WEB: https://www.mkzilina.sk

Mestská knižnica Žilina je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Žilina. Knižnica bola zriadená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021 a vznikla k 07.07.2021. Mestská knižnica Žilina zabezpečuje poskytovanie knižničných služieb pre obyvateľov mesta v šiestich pobočkách, a to Vlčince, Hájik, Solinky, Bytčica, Strážov, Trnové, ktoré do 30.06.2021 pôsobili ako pobočky Krajskej knižnice v Žiline. Pobočka Vlčince je zároveň aj sídlom Mestskej knižnice Žilina a predstavuje jej „centrálnu pobočku“.