Jedáleň

Súradnice LAT: 49.2145607
Súradnice LNG: 18.7364946
Telefón: +421415253085
Zodpovedná osoba: .
Agenda: 42798

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Mesto Žilina zabezpečuje stravovanie v týchto zariadeniach:

Jedálny lístok nájdete TU.