Opravy miestnej komunikácie na Ulici Mateja Bela potrvajú od 20. do 24. júna

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina upozorňuje účastníkov cestnej premávky na opravy miestnej komunikácie na Ulici Mateja Bela v úseku celej šírky, a to od zastávky MHD Mateja Bela po zastávku MHD Slnečné námestie.  Práce sa budú vykonávať podľa uvedeného harmonogramu:
  • 20. – 21. 6. – frézovanie komunikácie,
  • 22. – 23. 6. – prípravné práce (výškové úpravy a pod.),
  • 24. 6. – pokládka obrusnej vrstvy.
Uvedený úsek bude zabezpečený dočasným dopravným značením a je potrebné pripraviť sa na obmedzenia v premávke. Ďakujeme za rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Za dočasný diskomfort počas priebehu prác sa ospravedlňujeme.