Oprava miestnej komunikácie na Bystrickej ulici v Bytčici od 21. do 23. júna

Road construction.Road construction.

Zhotoviteľ stavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina spoločnosť Metrostav oznamuje, že v nadväznosti na prebiehajúce práce stavby Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa v km 4,7 – 7,3 bude realizovať práce obnovy živičného krytu asfaltovej vozovky na miestnej komunikácii na Bystrickej ulici v Bytčici.  

Plánované práce na Bystrickej ulici sa budú realizovať na základe nasledovného harmonogramu:

  • 21. 6. 2021 – frézovanie jestvujúcej vozovky,
  • 22. 6. 2021 – prípravné práce a realizácia obnovy živičného krytu asfaltovej vozovky,
  • 23. 6. 2021 – realizácia obnovy živičného krytu asfaltovej vozovky.

Žiadame vodičov, aby v uvedených termínoch neparkovali svoje motorové vozidlá na miestnej komunikácii na Bystrickej ulici.

Za pochopenie ďakujeme a ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.