Online premiéra v Mestskom divadle Žilina

IMG_6869IMG_6869

V týchto dňoch pripravuje Mestské divadlo Žilina online slovenskú premiéru inscenácie hry Jona Fosseho Niekto príde v réžii Eduarda Kudláča, ktorú sprostredkuje prostredníctvom siete Ticketportal. Online premiérové uvedenie inscenácie Niekto príde si budú môcť diváci pozrieť od piatka 9. apríla od 18.00 hod. do nedele 11. apríla do 24.00 hod. Po zakúpení vstupenky (3 eurá) dostanete do e-mailu virtuálnu vstupenku, kde je uvedený jedinečný kód a zároveň link, kde sa tento kód vkladá: www.ticketportal.sk/video. Po vložení kódu sa jednorazovo sprístupní premiérové video.

Jon Fosse (1959), druhý najhranejší nórsky dramatik po Henrikovi Ibsenovi, patrí so svojimi štyrmi desiatkami hier medzi najhranejších európskych dramatikov súčasnosti. K písaniu drámy sa dostal náhodou a vďaka nepriaznivej ekonomickej situácii. Bol už vyše desaťročie v Nórsku etablovaným prozaikom, básnikom a esejistom, než sa rozhodol začať písať aj drámu. V rámci Bergenského projektu, ktorého cieľom bolo iniciovať a podporovať vznik novej nórskej drámy, mu ponúkli pomerne veľkú sumu za to, aby napísal začiatok hry a jej resumé. Fosse však za týždeň napísal celý text, svoj dramatický debut Niekto príde (1992), ktorý patrí v súčasnosti medzi autorove najhranejšie dramatické texty. Fosseho jazyk je veľmi jednoduchý, pripomínajúci básnický text. Jeho charakteristickým znakom je prítomnosť momentov ticha a opakovanie – opakovanie replík alebo aj celých častí textu. Témami hry sú krehkosť vzťahov a strach z neznámeho, ktorý pramení v myšlienkach.

Hra rozpráva o trojuholníku postáv. On a ona unikajú ďaleko od všetkých ostatných ľudí na opustený fjord, kde si kúpili starý dom. Našli si nové miesto, kde môžu byť sami a zároveň spolu jeden v druhom. Zrazu však ženu prepadne silná predtucha, že niekto príde. A je to naozaj tak. Náhle sa objavuje predchádzajúci majiteľ ich domu.

Režisér Eduard Kudláč objasňuje svoj zámer: „Pri texte Jona Fosseho Niekto príde som ako hlavný inscenačný kľúč použil prácu s časom. Situáciu, ktorou sa príbeh otvára, som zastavil a zvyšok ponechal v rovine myšlienok. Dynamika, konflikt a v princípe aj obsah hry prebehne teda iba v mysli hlavných postáv, stane sa iba možnosťou, ktorá napriek tomu, že sa reálne neudeje, hlbokým spôsobom zasiahne do ďalšej existencie a budúcnosti mladého páru. Z dialógu som vytvoril samostatnú inscenačnú vrstvu – nahrávku, ktorá spolu s konaním postáv na javisku, projekciou, hudbou a ich vzťahom k priestoru, v ktorom sa dej odohráva, artikuluje pocit stiesnenosti a strachu z niečoho neodvratného, čo ešte nie je, ale objaví sa v hlave. Ide o pokus atomizovať východiskovú situáciu a fraktálnym spôsobom rozvetvovať strach z neznámeho, ktorý je všadeprítomný a je súčasťou čohokoľvek nového. Tak som sa snažil pozorovať diferencie medzi skutočným a možným, ktoré intenzita nášho prežívania potiera. Inscenácia v Štúdiu Mestského divadla Žilina má experimentálny pôdorys, zámerom je zúčastniť sa hry myslenia, pochopiť, akým spôsobom môže nové, nepoznané, niečo nachádzajúce sa mimo našu exaktnú skúsenosť, ovplyvňovať nielen našu budúcnosť, ale aj naše vzťahy.“