Okresný úrad vyhlásil kvôli zvýšenému výskytu medveďov mimoriadnu situáciu

medvedíkmedvedík

V súvislosti so zvýšeným výskytom medveďov, ich zmenou v správaní, straty plachosti pred ľuďmi a ich zdržiavaním sa v blízkosti ľudských obydlí, vyhlásil Okresný úrad v Žiline dňa 21. marca 2024 k 16.00 hod. mimoriadnu situáciu na území Žilinského kraja v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Žilina.

Počas trvania mimoriadnej udalosti budú vykonané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia a záchranné práce na ochranu zdravia a majetku, ktoré budú vykonávať zásahové tímy a príslušné poľovnícke združenia. V obytných zónach mesta sa tiež zvýši činnosť policajných hliadok. Mesto Žilina v tejto súvislosti odporúča obyvateľom pri pohybe mimo obytných častí mesta zvýšiť opatrnosť najmä v skorých ranných a neskorých večerných hodinách. V prípade, že spozorujú medveďa hnedého v zastavaných územiach, je potrebné kontaktovať linky 158 alebo 112.