Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruodvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok, odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča s platnosťou od 3. septembra 2022.   Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený od 5. 8. 2022.