Odporúčania pre voličov na spojených voľbách 2022 v súvislosti so znížením rizika výskytu respiračných ochorení

Spojené voľby sa budú konať už 29. 10. 2022.Spojené voľby sa budú konať už 29. 10. 2022.
Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v súvislosti so spojenými voľbami, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a aj chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia, a pod.).  Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti: • prekryte si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom, • do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet voličov v danom okamihu, • ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup, • pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky, • v prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú, • volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť. Pri predložení občianskeho preukazu vás preto člen komisie vyzve, aby ste si respirátor na chvíľu zložili a ukázali tvár – po overení vašej totožnosti si respirátor môžete opäť nasadiť, • použite vlastné písacie potreby, • po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky. Ak ste v zmysle platnej vyhlášky v povinnej domácej izolácii z dôvodu ochorenia na COVID-19, je nutné požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do piatka 28. októbra 2022 do 12.00 hod. na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, ktorý zabezpečí vyslanie špeciálnej volebnej komisie na vami zadanú adresu v rámci obce či mesta. Pred príchodom špeciálnej volebnej komisie si prekryte horné dýchacie cesty respirátorom, vydezinfikujte si ruky a pripravte si vlastné písacie potreby. Podrobné informácie k podmienkam vyslania špeciálnej volebnej komisie vám poskytne príslušný obecný/mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska.